حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ابلاغ دستورالعمل جدید صدور کارت هديه و بن کارت

«دستورالعمل شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش حامی مالی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره ۳۸۴۱۲۷‏‏‏‏‏.۹۸ مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۶ موضوع ابلاغ اصلاحيه «دستورالعمل شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالی»، با عنايت به مفاد ماده (۱۰۱) «آيين‌نامه اجرايی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشويی» موضوع تصويب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏.ت۵۷۱۰۱ﻫ مورخ ۱۳۹۸.۷.۲۲ هيأت محترم وزيران مبنی بر منوط شدن صدور کارت هديه و ساير کارت‌هاي نقدی به افتتاح حساب سپرده توسط متقاضی نزد مؤسسات اعتباری و با هدف به‌روزرسانی و متناسب نمودن ضوابط موصوف با شرايط و اقتضائات جدید، دستورالعمل یاد شده توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

اهم تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

– صدور کارت هديه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.

– صدور کارت هديه در هر مؤسسه اعتباری به صورت غيرحضوری، صرفاً از طريق ابزارهای پذيرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است.

– حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هديه معادل يک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال است.

– حداکثر مبلغ هر فقره کارت هديه از پنج ميليون (۵،۰۰۰،۰۰۰) به‌ بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال افزایش یافته است.

– حداکثر مدت اعتبار کارت هديه از يک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.