حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افزایش بازپرداخت کارت اعتباری مرابحه به ۶۰ ماه

با توجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباري مرابحه با شرايط و مقتضيات روز و با هدف تسهیل تأمین مالي خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از اين طريق، سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (۲۰۰ ميليون تومان) افزایش یافت.

به گزارش حامی مالی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۱‏‏.۰۰ مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ ابلاغی توسط مديريت کل عمليات پولی و اعتباری بانک مرکزي موضوع مصوبه جلسه مورخ ۹‏‏ خرداد ماه ۱۴۰۰ کميسيون اعتباري بانک مرکزي جمهوری اسلامی ايران مبنی بر افزایش سقف اعتبار قابل تخصیص در قالب کارت اعتباری مرابحه به مبلغ دو میلیارد ریال (دويست ميليون تومان)، به استحضار می‌رساند با عنايت به مصوبه یاد شده و نيز باتوجه به لزوم انطباق مقررات ناظر بر کارت اعتباری مرابحه با شرايط و مقتضيات روز و با هدف تسهیل تأمین مالی خانوارها و کسب و کارهای کوچک و متوسط از اين طريق، بازنگری «دستورالعمل اجرايی کارت اعتباری» موضوع بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷‏‏.۹۵ مورخ ۱۸‏.۶‏.۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفت و اعمال اصلاحاتی به شرح زير در دستورالعمل مزبور در جلسه مورخ ۷‏‏.۶‏‏.۱۴۰۰ کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مورد تأیید واقع شد:

۱- اصلاح ماده (۱۲) دستورالعمل:
ماده ۱۲‏‏- مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف دو میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اقدام کند.
۲- اصلاح ماده (۱۳) دستورالعمل:
ماده ۱۳‏‏- مجموع اعتبار قابل تخصيص از سوی مؤسسات اعتباری به هر مشتری در قالب کارت اعتباری، حداکثر دو میلیارد ریال (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) است.
۳- اصلاح ماده (۲۰) دستورالعمل و افزایش حداکثر دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی از طریق کارت اعتباری مرابحه از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه:
ماده ۲۰‏‏- مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی به تشخیص مؤسسه اعتباری، حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۶۰ ماه پس از پایان دوره تنفس تعیین می‌شود.

با توجه به مراتب فوق، ضمن ارسال نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرايی کارت اعتباری»، خواهشمند است دستور فرمايند، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏.۹۶ مورخ ۱۶‏‏.۵‏‏. ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذيربط آن بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری غيربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای اين دستورالعمل نظارت دقيق به عمل آيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.