حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتقال مانده مصرف نشده اعتبارات ۹۹ به سال ۱۴۰۰

ستاد ملی کرونا در ارتباط با انتقال مانده مصرف نشده اعتبارات سال‌جاری به سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۱۹۲۲۹۸/۵۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹ خزانه داری کل کشور) مصوبه ای را ابلاغ نمود.

با توجه به مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره ۱۴۰۲۰۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹ رییس دفتر و سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، متن زیر در ارتباط با وجوه مصرف نشده اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور برای اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود:

“وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات هزینه و اعتبارت تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به سال ۱۴۰۰ منتقل می شود تا در راستای موافقتنامه سال قبل تا پایان مهلت های مقرر در قانون اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصرف گردد. عملکرد وجوه مصرف نشده (از جمله اوراق مالی اسلامی) سال ۱۳۹۹ در صورت حساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درج خواهد شد.”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.