حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها ۵۹ درصد افزایش یافت

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۴ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۱۴۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ پنج هزار و ۴۷۴ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۵۴۷۴.۲ هزار ميليارد ريال) معادل ۵۸.۵ درصد افزايش داشته است.

به گزارش حامی مالی، جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال جاری مبلغ ۹ هزار و ۹۱۸ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال) معادل ۶۶.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال جاری معادل سه هزار و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال (۳۴۷۶.۶ هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص ۳۵.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی مبلغ ۹ هزار و ۹۱۸ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۹۹۱۷.۸ هزار میلیارد ریال) است.

ملاحظه می شود از چهار هزار و ۳۹۸ هزار میلیارد ریال (۴۳۹۷.۶ هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۱ درصد آن مبلغ سه هزار و۴۷۷ هزار میلیارد ریال (مبلغ ۳۴۷۶.۶ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

جدول ۱- هدف از دريافت تسهيلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالی بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاری و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادی) توجه ويژه‌ای کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.