حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سقف سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکت ها چقدر است؟

باتوجه به تعدد سوالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی در خصوص سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا به برخی از بنگاه های اقتصادی همچون اشخاص حقوقی جدید اشخاص حقوقی که طرح توسعه اجرا کردند بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه بازرگانی خدماتی و پیمانکاری سقف تسهیلات سرمایه در گردش به تصویب رسید.

به گزارش حامی مالی، سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل تخصیص به شرکت ها به ضوت ذیل است:

۱. سقف سرمایه در گردش قابل اعطا به شرکتهای بازرگانی خدماتی و پیمانکاری حداکثر معادل ۶۰ درصد بالاترین میزان فروش دوره های مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده در طول سه سال گذشته

۲. در خصوص شرکتهای بازرگانی خدماتی و پیمانکاری جدید و غیر فعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول فعالیت حداکثر ۶۰ درصد پیش بینی فروش در آن سال

۳. در خصوص واحدهای تولیدی فعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا حداکثر معادل ۹۰ درصد فروش سال گذشته

۴. در خصوص واحدهای تولیدی جدید یا واحدهای تولیدی که طرح توسعه اجرا کرده‌اند یا واحدهای تولیدی غیرفعال سقف تسهیلات سرمایه در گردش قابل اعطا برای سال اول معادل ۹۰ درصد پیش بینی فروش در آن سال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.