حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واحدهای مسکونی لوکس چقدر باید مالیات بدهند؟

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی واحدهای مسکونی لوکس را تصویب و همراه با جدول نرخ مالیات سالانه به ۵ وزارتخانه ابلاغ کرد .

به گزارش حامی مالی به نقل از بورس پرس، هیات وزیران آیین نامه اجرایی واحدهای مسکونی لوکس را تصویب و برای اجرا به وزارت اقتصاد، راه ، صنعت، کشور و دادگستری ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت اقتصاد به استناد بند خ تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

١- قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی آن. ۲- سازمان: سازمان امور مالیاتی ۳- دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان ، ویلا و باغ های گران قیمت (با احتساب عرصه و اعیان) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و افراد تحت تکفل آنها با ارزش روز بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان ۴- باغ ویلا، اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد ، پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است.

ماده ۲- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) بر اساس جدول زیر است:

ماده ۳- گران قیمت از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی ، شماره تماس تلفن ثابت و همراه ، مشخصات ملک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط طی ۱۵ روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره – مدت زمان تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه در اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا تا پایان آذر ۱۴۰۰ است.

ماده ۴- به سازمان اجازه داده می‌شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه تعیین کند.

ماده ۵- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی، محاسبه و سپس هر یک از مالکان به نسبت سهم مالکیت ، مشمول پرداخت خواهند بود.

ماده ۶- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات است.

تبصره ۱- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه، سند رسمی مالکیت و در صورت عدم وجود سند، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت است.

تبصره ۲- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن اعم از حقیقی و حقوقی که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار شده یا می شود با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد.

ماده ۷- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در سال تملک مشمول مالیات نیستند.

تبصره ۱- واحدهای مسکونی تا قبل از تاریخ صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی با نصب انشعابات آب و برق هر کدام که مقدم باشد در حال ساخت محسوب می‌شوند.

تبصره ۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که قبل از اعلام ارزش آن توسط سازمان یا کارگروه موضوع تبصره ۱ ماده ۴ این آیین نامه واگذار شده ، مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۸- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده ۳ این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به اطلاع مالکان برساند.

تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طى موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد ، مشمول پرداخت مالیات نیستند.

ماده ۹- کلیه مالکین دارایی های مشمول ، باید مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق ساز و کار این آیین نامه حداکثر تا پایان بهمن سال جاری پرداخت گنند.

ماده ۱۰- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نکنند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات متعلق را وصول کند.

ماده ۱۱- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این آیین نامه برای آنها مالیات تعیین شده ، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، مشمول مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره نخواهند بود. متخلف در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

تبصره ۱- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم کند و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره ۲- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقة موضوع این آیین نامه، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه را در سامانه مربوط صادر کند.

تبصره ۳- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی باید قبل از ثبت هر نوع نقل و انتقال دارایی مشمول از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، اصالت پرداخت مالیات را از طریق سامانه موضوع تبصره یک این ماده به صورت بر خط احراز کنند.

ماده ۱۲- چنانچه اشخاص نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه با اقدامات اجرایی موضوع ماده ۱۰ این آیین نامه اعتراض داشته باشند، شکایات آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.