حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲۴ فروردین، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۰ روز چهارشنبه ۲۴ فروردین ماه سال جاری پایان می یابد.

به گزارش حامی مالی به نقل از رسانه مالیاتی ایران، محمد تقی پاکدامن، اظهار داشت: باتوجه به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ با تعطیلات نوروز و همچنین با توجه به درخواست های مودیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان محترم می توانند اظهارنامه فصل زمستان ۱۴۰۰ خود را حداکثر تا تاریخ ۲۴ فروردین تسلیم نمایند.

وی افزود: ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ تسلیم نمایند، امکان برخورداری از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تاخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

پاکدامن خاطرنشان کرد: مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ سیزدهم دیماه ۱۴۰۰ و تغییرات صورت پذیرفته در فرآیند ارائه اظهارنامه، لازم است از این دوره (زمستان ۱۴۰۰)، مالیات و عوارض متعلقه را صرفاً بصورت تجمیعی و در قالب یک صورتحساب درج نموده و ترتیبات پرداخت آنرا فراهم نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.