حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمودار ارزهای دیجیتال بر اساس ریال و دلار

Bitcoin
$۴۷,۱۶۴.۰۸
+۴.۹۵%
Ethereum
$۱,۴۸۷.۹۰
+۴.۱۸%
Litecoin
$۱۷۵.۴۸
+۵.۳۴%
DigitalCash
$۲۱۹.۸۹
+۷.۶۴%
Monero
$۲۱۶.۵۸
+۹.۶۵%
Nxt
$۰.۰۳
+۱.۹۱%
Ethereum Classic
$۱۱.۱۰
+۸.۴۲%
Dogecoin
$۰.۰۵
+۳.۳۸%
ZCash
$۱۲۳.۳۵
+۷.۳%
Bitshares
$۰.۰۴
+۴.۹%