حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمودار ارزهای دیجیتال بر اساس ریال و دلار

Bitcoin
$۲۳,۱۲۲.۵۲
+۰.۸۶%
Ethereum
$۱,۶۰۲.۲۷
+۰.۸۴%
Litecoin
$۸۹.۰۱
+۲.۶۲%
DigitalCash
$۵۱.۹۴
+۳.۱%
Monero
$۱۷۹.۷۶
+۵.۲۵%
Nxt
$۰.۰۰
+۱۰.۴۱%
Ethereum Classic
$۲۲.۱۴
+۱.۸۴%
Dogecoin
$۰.۰۹
+۲.۸۸%
ZCash
$۴۶.۷۴
+۱.۴۵%
Bitshares
$۰.۰۱
+۰.۳%