حامی‌مالی
دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شیوه نامه واردات ماشین آلات معدنی ابلاغ شد

سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، شیوه نامه واردات ماشین آلات معدنی را به مدیران صنعت ۳۱ استان و جنوب کرمان ابلاغ کرد.

به گزارش حامی مالی، ابوذر جمشیدوند سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، شیوه نامه واردات ماشین آلات معدنی را به مدیران صنعت ۳۱ استان و جنوب کرمان ابلاغ کرد.

بر این اساس، پیرو جلسه ۱۷ اردیبهشت با حضور مقام عالی وزارت و معاونت معادن و فرآوری مواد، مقرر شد نحوه بررسی ساخت داخل و ثبت سفارش ماشین آلات صنایع معدنی به شرح زیر انجام شود.

الف. ماشین آلاتی که در داخل ساخته می شوند شامل ماشین آلات مندرج در جدول شماره ۱: ثبت سفارش این ماشین آلات از جنبه ساخت داخل بلامانع است و امکان واردات آنها از مسیرهای زیر مجاز است.

– بخش بازرگانی: منو و عقد قرارداد با بهره‌برداران و پیمانکاران شامل ماشین آلات نو و مستعمل با سال ساخت حداکثر ۵ سال

طبق آیین نامه اجرایی قانون امور معادن

ب. سایر ماشین آلات که ساخت داخل دارند شامل ماشین آلات مندرج در جدول شماره ۲: در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشین آلات مورد نیاز معادن، مقرر شد به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه صورت پذیرد. ثبت سفارش این ماشین آلات تحت شرح جدول شماره ۲ منوط به عقد قرارداد عملیاتی ( امضای قرارداد و انجام پیش پرداخت) با شرکت تولید کننده ماشین آلات واجد شرایط است.

پس از احراز قرارداد عملیاتی به همان تعداد و با همان مشخصات فنی به دستگاه مورد قرارداد مجوز واردات داده می شود. در مواردی که این موضوع مصداق ندارد مانند مواردی که نیاز به واردات یک دستگاه وجود دارد باید معادل مبلغ هزینه واردات با تولید کننده ماشین آلات واجد شرایط، قرارداد عملیاتی منعقد شده و پیش پرداخت نیز پرداخت شود تا امکان صدور مجوز واردات برای ماشین آلات مندرج در جدول شماره ۲ داده شود.

قرارداد با تولید کننده داخلی باید به عنوان یکی از مدارک الزامی در سامانه جامع تجارت بارگذاری شود. دستگاه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی از این بند مستثنی بوده و موظف به رعایت مفاد قانون به خصوص مواد ۵ و ۱۷ هستند.

جدول شماره یک:

جدول شماره دو:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.